Upproren mot Gustav Vasa

Gustav Eriksson Vasa

En skuldsatt kung. En rik men motspänstig kyrka. En uppretad allmoge. Många kritiker. Molnen hopar sig runt den unge kung Gustav Eriksson 1523. Inom kort har han det första av en rad uppror på halsen…

Följ utvecklingen här på Upproren mot Gustav Vasa 500 år.

Biskop Peder Sunnanväder – upprorsman.
Daljunkern – upprorsman
Nils Dacke – upprorsman